หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.แม่ระมาด   ประกาศเทศบาลตำบลแม่ระมาด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพนังกันตลิ่งพัง ลำห้วยแม่ระมาด ข้างสวนสุขภาพ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   27 พ.ค. 2562 19
ข่าวกิจกรรม อบต.ท้องฟ้า   กิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจำปี 2562    27 พ.ค. 2562 29
ข่าวกิจกรรม อบต.ท้องฟ้า   การประชุมประชาคมระดับท้องถิ่น เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564)   27 พ.ค. 2562 21
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.หนองบัวใต้   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27 พ.ค. 2562 13
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.หนองบัวใต้   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27 พ.ค. 2562 18
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ตลุกกลางทุ่ง   ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒   27 พ.ค. 2562 28
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ตลุกกลางทุ่ง   หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายการสอน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒   27 พ.ค. 2562 24
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.แม่จัน   ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ปร่ะจำปี 2562   27 พ.ค. 2562 25
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ขะเนจื้อ   ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ประจำปี 2561   27 พ.ค. 2562 43
โอนย้าย/รับสมัคร ทต.แม่จัน   ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างเทศบาลตำบลแม่จัน   27 พ.ค. 2562 29
<< หน้าแรก...     24      25      26      27     (28)     29      30      31      32     ....หน้าสุดท้าย >> 2133