หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่ท้อ   จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (สายบ้านนายวิเชียร เมืองใจ) หมู่ที่ 8 บ้านหนองแขม ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมือง จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    26 มิ.ย. 2562 21
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่ท้อ   จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนางแฉล้ม) หมู่ที่ 4 บ้านลานสาง ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมือง จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26 มิ.ย. 2562 25
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่อุสุ   องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ ประชาสัมพันธ์ ผลประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2561 (LPA)   26 มิ.ย. 2562 11
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่ท้อ   จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (สายหลังอาคารเอนกประสงค์หลังเก่า) หมู่ที่ 3 บ้านห้วยนึ่ง ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมือง จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26 มิ.ย. 2562 21
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่ท้อ   จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบหมู่บ้าน (สายใต้สะพานทางหลวงชนบท) หมู่ที่ 2 บ้านปากห้วยแม่ท้อ ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมือง จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26 มิ.ย. 2562 11
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ทุ่งหลวง   ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวันหยุดราชการประจำปี   26 มิ.ย. 2562 20
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.มหาวัน   รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติการป้องกันทุจริตสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   26 มิ.ย. 2562 15
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่ท้อ   จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (หน้าบ้านผู้ช่วยสมพิศ ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 1 บ้านปากห้วยแม่ท้อ ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมือง จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26 มิ.ย. 2562 14
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่อุสุ   องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ ประชาสัมพันธ์ การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์   26 มิ.ย. 2562 10
VDO วิดิทัศน์ ทต.ท่าสายลวด   วันต่อต้านยาเสพติดประจำปี 2562   26 มิ.ย. 2562 17
<< หน้าแรก...     28      29      30      31     (32)     33      34      35      36     ....หน้าสุดท้าย >> 2208