หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.พระธาตุผาแดง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒   12 มิ.ย. 2562 19
ข่าวกิจกรรม ทต.อุ้มผาง   การประชุมคณะกรรมการแผนพัฒนาเทศบาลประจำปี ในวันที่ 12 มิถุนายน 2562. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลอุ้มผาง   12 มิ.ย. 2562 5
ข่าวกิจกรรม อบต.วังหิน   มอบรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวดคำขวัญตามโครงการส่งเสริมการลด งด เลิกสูบบุหรี่    12 มิ.ย. 2562 35
ข่าวกิจกรรม อบต.วังหิน   ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562   12 มิ.ย. 2562 30
ข่าวกิจกรรม อบต.วังหิน   ตรวจติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างศาลพระพรหม บริเวณที่ทำการ อบต.วังหิน แห่งใหม่ หมู่ที่ 2 บ้านไร่    12 มิ.ย. 2562 44
ข่าวกิจกรรม อบต.วังหิน   จัดประชุมพิจารณาขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)    12 มิ.ย. 2562 25
ข่าวกิจกรรม อบต.วังหิน   อบต.วังหิน ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ม. 6 บ้านน้ำโจน   12 มิ.ย. 2562 21
ข่าวกิจกรรม อบต.วังหิน   การรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย   12 มิ.ย. 2562 23
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าสายลวด   ประชาสัมพันธ์เฝ้าระวังเกี่ยวกับโรคระบาดที่มากับยุงลาย   12 มิ.ย. 2562 14
กิจการสภา อบต.ขะเนจื้อ   ประกาศเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562   11 มิ.ย. 2562 17
<< หน้าแรก...     34      35      36      37     (38)     39      40      41      42     ....หน้าสุดท้าย >> 2173