หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ราคากลาง ทต.แม่ตาว   ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง ขออนุมัติจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (Rabies Vaccine) ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒   15 พ.ค. 2562 35
ข่าวกิจกรรม อบต.พะวอ   โครงการ\"สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันความรุนแรงในครอบครัว\" ประจำปี 2562    15 พ.ค. 2562 37
ประกาศผลผู้สอบราคา อบต.ป่ามะม่วง   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อครุภัณฑ่์กอสร้าง จำนวน ๒ รายการ   14 พ.ค. 2562 47
ข่าวกิจกรรม อบต.แม่ระมาด   การประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน   14 พ.ค. 2562 24
ข่าวกิจกรรม อบต.ท้องฟ้า   กิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา และวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2562    14 พ.ค. 2562 54
โอนย้าย/รับสมัคร ทต.แม่ตาว   ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง ประชาสัมพันธ์รับโอนย้าย พนักงาน / ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   14 พ.ค. 2562 33
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าสายลวด   ประกาศเทศบาลตำบลท่าสายลวด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์ ภาค ค) การสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลตำบลท่าสายลวด   14 พ.ค. 2562 43
ข่าวกิจกรรม อบต.ย่านรี   องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี ขับเคลื่อยนโยบายรัฐบาล ในการจัดการขยะมูลฝอย   14 พ.ค. 2562 82
ข่าวกิจกรรม อบต.พระธาตุ   ฉีดพ่นสารเคมี เพื่อป้องกันโรคที่เกิดจากยุงหมู่ที่ ๖-๗   14 พ.ค. 2562 128
ข่าวกิจกรรม อบต.พระธาตุ   ส่งน้ำอุปโภคให้กับชาวบ้าน หมูที่ ๔ บ้านทุ่งมะขามป้อม เนื่องจากมีงานฌาปนกิจศพ    14 พ.ค. 2562 120
<< หน้าแรก...     38      39      40      41     (42)     43      44      45      46     ....หน้าสุดท้าย >> 2136