หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดตาก
www.taklocal.org
คำขวัญประจำจังหวัดตาก
" ธรรมชาติน่ายล
ภูมิพลเขื่อนใหญ่
พระเจ้าตากเกรียงไกร
เมืองไม้และป่างาม "
 
 
 

ข่าวสารในเครือข่าย

 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ท่าสายลวด   เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐   11 ก.ย. 2562 12
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ทุ่งกระเชาะ   เทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ รับเกียรติบัตร ระดับดีเยี่ยม ในการดำเนินกิจกรรมลด ละ เลิกการใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร การคัดแยกขยะตามหลัก ๓ ช. และส้วมได้มาตรฐาน   11 ก.ย. 2562 8
ข่าวกิจกรรม ทต.ทุ่งกระเชาะ   พิธิรับเกียรติบัตร ในการดำเนินกิจกรรมลด ละ เลิกการใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร การคัดแยกขยะตามหลัก ๓ ช. และส้วมได้มาตรฐาน    11 ก.ย. 2562 10
ข่าวกิจกรรม ทต.ทุ่งกระเชาะ   โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำปี ๒๕๖๒    11 ก.ย. 2562 6
ข่าวกิจกรรม อบต.สามหมื่น   โรคขาดสารไอโอดีน เป็นโรคร้ายแรง แต่สามารถป้องกันได้ง่ายถ้าเราให้ความสนใจ วันที่ 9 กันยายน 2562   11 ก.ย. 2562 10
ข่าวกิจกรรม อบต.แม่กาษา   สำนักทะเบียนเคลื่อนที่เพื่อจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนนอกสถานที่ให้กับผู้พิการ ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงนอกสถานที่   10 ก.ย. 2562 7
ข่าวกิจกรรม อบต.แม่กาษา   กิจกรรมการเรียนการสอนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลแม่กาษา รุ่นที่ 2   10 ก.ย. 2562 7
ข่าวกิจกรรม อบต.วังประจบ   โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหาการทุจริตประจำปี 2562   10 ก.ย. 2562 0
ข่าวกิจกรรม ทต.อุ้มผาง   คณะกรรมการได้ลงพื้นที่ ตรวจโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน 4 บ่อ   10 ก.ย. 2562 33
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หนองบัวเหนือ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 8 (ซอยบ้านนางเชื่อม ศรีเสงี่ยม)   10 ก.ย. 2562 20
<< หน้าแรก...     39      40      41      42     (43)     44      45      46      47     ....หน้าสุดท้าย >> 2330
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 3 ก.ย. 2551