หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดตาก
www.taklocal.org
คำขวัญประจำจังหวัดตาก
" ธรรมชาติน่ายล
ภูมิพลเขื่อนใหญ่
พระเจ้าตากเกรียงไกร
เมืองไม้และป่างาม "
 
 
 

ข่าวสารในเครือข่าย

 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ช่องแคบ   ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   6 ก.ย. 2562 11
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าสายลวด   ประกาศเทศบาลตำบลท่าสายลวด เรื่อง กำหนดประเภทบ้านพักข้าราชการ   6 ก.ย. 2562 13
ข่าวกิจกรรม ทต.วังเจ้า   วันที่ 5 กันยายน 2562 โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพและการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อัคคีภัย)   6 ก.ย. 2562 18
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.วังเจ้า   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังเจ้า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 19 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลวังเจ้า    6 ก.ย. 2562 17
ข่าวกิจกรรม อบต.แม่หละ   กิจกรรมสืบสานตำนานล้านนา    6 ก.ย. 2562 30
สขร. อบต.หนองบัวเหนือ   ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2562    6 ก.ย. 2562 7
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.วังเจ้า   ประชาสัมพันธ์วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลวังเจ้า   6 ก.ย. 2562 16
ข่าวกิจกรรม อบต.วังจันทร์   ทำฝ่ายกั้นน้ำ   6 ก.ย. 2562 20
ราคากลาง อบต.หนองบัวเหนือ   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 8 (สายหลังบ้านนางยม ถึงสระหนองแบน)   6 ก.ย. 2562 14
ราคากลาง อบต.หนองบัวเหนือ   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 8 (ซอยบ้านนางถ่าย คงต๊ะ)   6 ก.ย. 2562 7
<< หน้าแรก...     45      46      47      48     (49)     50      51      52      53     ....หน้าสุดท้าย >> 2330
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 3 ก.ย. 2551