หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดตาก
www.taklocal.org
คำขวัญประจำจังหวัดตาก
" ธรรมชาติน่ายล
ภูมิพลเขื่อนใหญ่
พระเจ้าตากเกรียงไกร
เมืองไม้และป่างาม "
 
 
 

ข่าวสารในเครือข่าย

 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวกิจกรรม ทต.อุ้มผาง   กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ประจำเดือนกันยายน 2562   5 ก.ย. 2562 6
ข่าวกิจกรรม ทต.อุ้มผาง   การมอบเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนกันยายน 2562   5 ก.ย. 2562 12
ข่าวกิจกรรม อบต.วังหิน   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.วังหิน ดำเนินการรณรงค์ให้ความรู้การบริหารจัดการขยะ    5 ก.ย. 2562 11
ข่าวกิจกรรม ทต.แม่ตาว   กิจกรรม “อำเภอแม่สอดออกแจกถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่ตำบลแม่ตาว”    5 ก.ย. 2562 14
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.หนองบัวใต้   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5 ก.ย. 2562 12
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าสายลวด   ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพฯ ที่ยังไม่ได้มายื่นลงทะเบียนกับทางเจ้าหน้าที่   5 ก.ย. 2562 6
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าสายลวด   ประชาสัมพันธ์ไปยังผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพฯ ทุกท่าน ให้มาแสดงตัวตัวต่อเจ้าหน้าที่   5 ก.ย. 2562 8
ข่าวกิจกรรม อบต.ช่องแคบ   โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร และวินัยที่ควรรู้สำหรับพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   5 ก.ย. 2562 21
ข่าวกิจกรรม อบต.ท้องฟ้า   กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการอบรมผลิตและใช้งานเทคโนโลยีพลังงานทดแทน   5 ก.ย. 2562 17
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วาเล่ย์   โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง    5 ก.ย. 2562 11
<< หน้าแรก...     47      48      49      50     (51)     52      53      54      55     ....หน้าสุดท้าย >> 2330
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 3 ก.ย. 2551