หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เชียงทอง   ประกาศราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 1/2562 (เดือน ก.ค. - ก.ย. 2562)   20 มิ.ย. 2562 24
ข่าวกิจกรรม อบต.นาโบสถ์   โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น   20 มิ.ย. 2562 18
ข่าวกิจกรรม ทต.แม่จะเรา   กิจกรรมวันเทศบาล ณ เทศบาลตำบลแม่จะเรา ประจำปี 2562   20 มิ.ย. 2562 36
กิจการสภา อบต.แม่กาษา   ประกาศเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญสมัยที่ 2/2562    20 มิ.ย. 2562 12
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วาเล่ย์   ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงปูพื้นกระเบื้องหน้าชั้นเรียนและปรับปรุงบันไดทางขึ้น โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก    20 มิ.ย. 2562 16
ข่าวกิจกรรม ทต.พบพระ   โครงการ ฝึกอบรมเสริมสร้างพัฒนาความรู้การดูแลสุขภาพอนามัยการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพให้กับสมาชิกและคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลพบพระประจำปี 2562   20 มิ.ย. 2562 28
ข่าวกิจกรรม ทต.พบพระ   โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น   20 มิ.ย. 2562 24
กิจการสภา อบต.แม่กาษา   ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา สมัยสามัญ 2/2562   20 มิ.ย. 2562 13
กิจการสภา อบต.แม่กาษา   ประกาศเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญสมัยที่1/2562   20 มิ.ย. 2562 12
กิจการสภา อบต.แม่กาษา   ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา สมัยสามัญ สมัยที่1/2562   20 มิ.ย. 2562 6
<< หน้าแรก...     47      48      49      50     (51)     52      53      54      55     ....หน้าสุดท้าย >> 2208