หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดตาก
www.taklocal.org
คำขวัญประจำจังหวัดตาก
" ธรรมชาติน่ายล
ภูมิพลเขื่อนใหญ่
พระเจ้าตากเกรียงไกร
เมืองไม้และป่างาม "
 
 
 

ข่าวสารในเครือข่าย

 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวกิจกรรม อบต.วังหิน   ดำเนินการควบคุมการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายทางเข้า อบต.วังหิน และสายบ้านปักกะเจียว หมู่ที่ 4   4 ก.ย. 2562 16
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าสายลวด   ประชาสัมพันธ์กำหนดการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือนกันยายน 2562   4 ก.ย. 2562 11
ข่าวกิจกรรม ทต.ทุ่งกระเชาะ   โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค ประจำปี 2562   4 ก.ย. 2562 15
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.หนองบัวใต้   ประชาสัมพันธ์การเข้าดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4 ก.ย. 2562 8
ข่าวกิจกรรม อบต.วังหิน   จัดโครงการอบรมจัดทำสื่อเด็กปฐมวัยให้กับผู้ปกครอง ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำโจน หมู่ที่ 6   4 ก.ย. 2562 8
ข่าวกิจกรรม อบต.วังหิน   ดำเนินการซ่อมแซมสายไฟฟ้าสาธารณะ ณ หมู่ที่ 3 ,หมู่ที่ 4 ,หมู่ที่ 5 ,หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 10   4 ก.ย. 2562 6
ข่าวกิจกรรม อบต.วังหิน   ดำเนินการพ่นฝอยละอองเคมี ครั้งที่ 3 บริเวณหมู่ที่ 9 บ้านลานขวาง เพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก   4 ก.ย. 2562 6
ข่าวกิจกรรม อบต.วังหิน   จัดกิจกรรม Big Cleaning Week เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและป้องกันโรคไข้เลือดออก    4 ก.ย. 2562 6
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าสายลวด   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง ตาราง ปปช.07   4 ก.ย. 2562 8
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าสายลวด   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในงานจ้างก่อสร้าง ตาราง ปปช.01 โครงการก่สร้างอาคารเก็บขยะอันตราย   4 ก.ย. 2562 4
<< หน้าแรก...     50      51      52      53     (54)     55      56      57      58     ....หน้าสุดท้าย >> 2330
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 3 ก.ย. 2551