หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ประดาง   ประกาศคู่มืองานบริการสำหรับประชาชน   12 มิ.ย. 2561 68
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.น้ำรึม   แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลน้ำรึม ของ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรึม   12 มิ.ย. 2561 150
ข่าวกิจกรรม อบต.น้ำรึม   องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรึมให้การสนับสนุนใช้สถานที่ในการจัดประชุม   12 มิ.ย. 2561 216
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วังหิน   ประกาศผลการคัดลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนตำบลสำหรับตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหินตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)   12 มิ.ย. 2561 77
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.พะวอ   ประกาศผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปีฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1    12 มิ.ย. 2561 127
ข่าวกิจกรรม อบต.น้ำรึม   ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ยากไร้เพื่อให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น ในพื้นที่ตำบลน้ำรึม   12 มิ.ย. 2561 167
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าสายลวด   ประชาสัมพันธ์และขอเชิญชวนร่วมโครงการ “มือถือเก่า ชีวิตใหม่ เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก”   11 มิ.ย. 2561 323
ข่าวกิจกรรม ทต.พบพระ   เทศบาลตำบลพบพระทำ mou เรื่องการจัดการขยะร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลพบพระ   11 มิ.ย. 2561 217
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.อุ้มผาง   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561   11 มิ.ย. 2561 215
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.พบพระ   ประกาศเทศบาลตำบลพบพระ เรื่องการปิดบ่อขยะหมู่ที่ 7 บ้านพระทรายงาม   11 มิ.ย. 2561 104
<< หน้าแรก...     542      543      544      545     (546)     547      548      549      550     ....หน้าสุดท้าย >> 2208