หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วังหิน   เผยแพร่แนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์(ดีเซล) ความจุไม่น้อยกว่า 8,000 ลิตร จำนวน 1 คัน   25 เม.ย. 2561 102
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วังหิน   รายงานผลการติดตามประเมินผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปสู่การปฏิบัติ ประจำปี 2561 (ในรอบ 6 เดือนระหว่าง วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561)    24 เม.ย. 2561 48
ข่าวกิจกรรม อบต.ตลุกกลางทุ่ง   โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์การท่องเที่ยวเขาพระเมิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑   24 เม.ย. 2561 165
ข่าวกิจกรรม ทต.แม่ตาว   กิจกรรม “กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำในเขตพื้นที่ตำบลแม่ตาว”   24 เม.ย. 2561 85
ข่าวกิจกรรม ทต.แม่ตาว   กิจกรรม “ตรวจโรงงานบ่อบำบัดน้ำเสียในเขตพื้นที่ตำบลแม่ตาว”   24 เม.ย. 2561 105
ข่าวกิจกรรม ทต.แม่ตาว   กิจกรรม “ประชุมคณะกรรมการจัดการขยะในเขตพื้นที่ตำบลแม่ตาว”   24 เม.ย. 2561 63
ข่าวกิจกรรม อบต.ตลุกกลางทุ่ง   โครงการจัดงานกิจกรรมผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๑   24 เม.ย. 2561 285
ข่าวประชาสัมพันธ์ สถ.จ.ตาก   ด่วนที่สุด แจ้งกำหนดการเพิ่มเติม โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของ อปท.   24 เม.ย. 2561 217
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วังหิน   รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนดำเนนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ห้วงวันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561)   24 เม.ย. 2561 51
โอนย้าย/รับสมัคร ทต.แม่จัน   ประกาศเทศบาลตำบลแม่จัน เรื่องผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป เทศบาลตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ปรปะจำปีงบประมาณ 2561   24 เม.ย. 2561 112
<< หน้าแรก...     543      544      545      546     (547)     548      549      550      551     ....หน้าสุดท้าย >> 2143