หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.อุ้มผาง   ขออนุญาตใช้พื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์   8 มิ.ย. 2561 103
ข่าวกิจกรรม ทต.แม่จัน   โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2561   8 มิ.ย. 2561 177
ข่าวกิจกรรม อบต.เชียงทอง   โครงการขยะแลกแต้มสานฝันให้เด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 5-6 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก   8 มิ.ย. 2561 109
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่ระมาด   เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563) ฉบับปรับปรุง(ครั้งที่ 1)ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด   8 มิ.ย. 2561 148
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วาเล่ย์   ประกาศสัญญาจ้าง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 2/2560 นมยู.เอช.ที ชนิดกล่องรสจืด จำนวน 52,221 ถุงและนมพาสเจอร์ไส์ ชนิดถุงรสจืด จำนวน 160,062 ถุง   8 มิ.ย. 2561 81
ข่าวประชาสัมพันธ์ สถ.จ.ตาก   รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2561   8 มิ.ย. 2561 138
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วาเล่ย์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 2/2560 นมยู.เอช.ที ชนิดกล่องรสจืด จำนวน 52,221 ถุงและนมพาสเจอร์ไส์ ชนิดถุงรสจืด จำนวน 160,062 ถุง   8 มิ.ย. 2561 76
ข่าวกิจกรรม อบต.เชียงทอง   โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านศรีคีรีรักษ์ ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก   8 มิ.ย. 2561 97
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วาเล่ย์   ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 2/2560 นมยู.เอช.ที ชนิดกล่องรสจืด จำนวน 52,221 ถุงและนมพาสเจอร์ไส์ ชนิดถุงรสจืด จำนวน 160,062 ถุง   8 มิ.ย. 2561 74
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วาเล่ย์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2561   8 มิ.ย. 2561 78
<< หน้าแรก...     544      545      546      547     (548)     549      550      551      552     ....หน้าสุดท้าย >> 2208