หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.รวมไทยพัฒนา   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ้ื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (ทรายอะเบทและน้ำยาเคมี)   15 พ.ค. 2561 61
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.รวมไทยพัฒนา   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื่้อน้ำมันเชื้อเพลิง โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก   15 พ.ค. 2561 54
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.รวมไทยพัฒนา   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเพ่นสารเคมี    15 พ.ค. 2561 46
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วังประจบ   เรื่อง ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   15 พ.ค. 2561 41
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.หนองบัวใต้   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันไฮดรอลิค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15 พ.ค. 2561 53
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.หนองบัวใต้   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตเทศบาลตำบลหนองบัวใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15 พ.ค. 2561 39
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.หนองบัวใต้   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15 พ.ค. 2561 38
ประกาศสอบราคา อบต.ป่ามะม่วง   ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างบ่อพักน้ำระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านปางสา   15 พ.ค. 2561 60
ข่าวกิจกรรม อบต.วังหิน   ปิดการจัดฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขา การทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร   15 พ.ค. 2561 138
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วังหิน   ปิดการจัดฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขา การทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร   15 พ.ค. 2561 65
<< หน้าแรก...     545      546      547      548     (549)     550      551      552      553     ....หน้าสุดท้าย >> 2173