หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.พะวอ   ประกาศ อบต.พะวอ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเป้นพนักงานจ้าง   13 มิ.ย. 2561 124
ข่าวกิจกรรม ทต.วังเจ้า   การออกประชาสัมพันธ์พร้อมสำรวจและจัดเก็บข้อมูลประชาชนที่ต้องการขอรับความช่วยเหลือจากเทศบาลตำบลวังเจ้าวันที่ 12 มิถุนายนพ.ศ 2561 ณอาคารอเนกประสงค์ชุมชนปากคลองเกาะฤาษีและรับสำรวจข้อมูลผู้พิการที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและรับชำระภาษี   13 มิ.ย. 2561 124
ข่าวกิจกรรม ทต.วังเจ้า   การออกประชาสัมพันธ์พร้อมสำรวจและจัดเก็บข้อมูลประชาชนที่ต้องการขอรับความช่วยเหลือจากเทศบาลตำบลวังเจ้าวันที่ 11 มิถุนายนพ.ศ 2561 ณอาคารอเนกประสงค์ชุมชนรวมพลังวังเจ้   13 มิ.ย. 2561 89
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ตลุกกลางทุ่ง   แจ้งราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำเพื่อบริการประชาชน หมู่ที่ ๕ บ้านตลุกกลางทุ่ง ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดตาก   13 มิ.ย. 2561 68
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ตลุกกลางทุ่ง   แจ้งราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมเดินท่อระบบประปา หมู่ที่ ๘ บ้านเด่นมะขาม ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดตาก (ครั้งที่ ๒)   13 มิ.ย. 2561 60
ข่าวกิจกรรม ทต.บ้านตาก   นายกธีรชัย บัวติ๊บ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านตาก มอบหมายให้ พนักงานงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และพนักงานกองช่าง ลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติหน้าที่ร่วมทำกิจกรรมขุดลอกคลอง   12 มิ.ย. 2561 322
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.แม่ตาว   การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่ตาว (เหล็กดัด)   12 มิ.ย. 2561 91
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ขะเนจื้อ   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ เรื่อง กำหนดการขาด ลา มาสาย   12 มิ.ย. 2561 292
ข่าวกิจกรรม อบต.น้ำรึม   อบต.น้ำรึม รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2561   12 มิ.ย. 2561 232
ข่าวกิจกรรม ทต.แม่ระมาด   กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา   12 มิ.ย. 2561 256
<< หน้าแรก...     548      549      550      551     (552)     553      554      555      556     ....หน้าสุดท้าย >> 2216