หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ตลุกกลางทุ่ง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายลวย เพ็งอำไพ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมทำหูช้าง ขนาด ๓๖.๓๖ ตารางเมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๕๓๖.๓๖ ตารางเมตร หมู่ที่ ๔ บ้านไผ่สีซอ ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเม   11 เม.ย. 2561 51
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ตลุกกลางทุ่ง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายชาญ - วัดไผ่สีซอ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมทำหูช้าง ขนาด ๒๘.๘๒ ตารางเมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๕๒๘.๘๒ ตารางเมตร หมู่ที่ ๓ บ้านเนินมะลื่น ตำบลตลุกกลางทุ่ง    11 เม.ย. 2561 54
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ตลุกกลางทุ่ง   แจ้งราคากลางโครงการติดตั้งประตูม้วนศาลาประชาคมบ้านเด่นมะขาม หมู่ที่ ๘ บ้านเด่นมะขาม ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดตาก   11 เม.ย. 2561 96
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ตลุกกลางทุ่ง   แจ้งราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายรัด – นางหยัน หมู่ที่ ๗ บ้านมาบป่าแฝก ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดตาก   11 เม.ย. 2561 79
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ตลุกกลางทุ่ง   แจ้งราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางอุ่นถึงบ้านนายสุข หมู่ที่ ๖ บ้านหนองพม่า ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดตาก   11 เม.ย. 2561 52
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เชียงทอง   ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มาซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดงซ่อม หมู่ที่ 3 บ้านดงซ่อม ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก   11 เม.ย. 2561 68
ข่าวกิจกรรม อบต.ป่ามะม่วง   โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ   11 เม.ย. 2561 629
ข่าวกิจกรรม ทต.อุ้มผาง   ด้วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลอุ้มผาง ได้จัดตั้งศูนย์ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561 ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2561 ณ บริเวณหน้าโรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง ค่ะ หมายเหตุ เบอร์โทรศัพท์ 055-561018 ประสานงานได้เจ้าหน้าที่เทศบาลต   11 เม.ย. 2561 102
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.แม่ระมาด   ประกาศเทศบาลตำบลแม่ระมาด เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแม่ระมาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11 เม.ย. 2561 180
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.พบพระ   ประกาศเทศบาลตำบลพบพระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติด ประจำปี 2561 ในระหว่างวันที่ 4-6 เมษายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11 เม.ย. 2561 75
<< หน้าแรก...     550      551      552      553     (554)     555      556      557      558     ....หน้าสุดท้าย >> 2139