หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วังหิน   อบต.วังหิน ขอประชาสัมพันธ์กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2561   3 พ.ค. 2561 67
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.แม่จัน   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีรตเสริมเหล็กบ้านทิปาเก หมู่ 8   3 พ.ค. 2561 51
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วังหิน   สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2561   3 พ.ค. 2561 44
ข่าวกิจกรรม อบต.วังประจบ   โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ณ รพ.สต.บ้านลานสอ   2 พ.ค. 2561 139
ข่าวกิจกรรม อบต.ตลุกกลางทุ่ง   โครงการสนับสนุนกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๑ (เพื่อการพัฒนาสู่โรงเรียนผู้สูงอายุ)   2 พ.ค. 2561 141
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วังหิน   ประชาสัมพันธ์รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนตำบลสำหรับตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)   2 พ.ค. 2561 60
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ทุ่งหลวง   กำหนดราคากลางอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561   2 พ.ค. 2561 86
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ทุ่งหลวง   อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนท่ี 1 ประจำปีการศึกษา 2561   2 พ.ค. 2561 80
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เชียงทอง   ประกาศ เรื่อง ประกาศตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเด่นวัว-บ้านเด่นวัวน้ำทิพย์ หมู่ที่ 12 บ้านเด่นวัวน้ำทิพย์ ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก   2 พ.ค. 2561 77
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ตลุกกลางทุ่ง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางอุ่นถึงบ้านนายสุข กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๖๐.๐๐ ตารางเมตร ( ตามแบบ อบต.ตลุกกลางทุ่ง ) พร้อมป้ายโครงการขนาดมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย ณ หมู่ท   2 พ.ค. 2561 58
<< หน้าแรก...     551      552      553      554     (555)     556      557      558      559     ....หน้าสุดท้าย >> 2163