หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.พบพระ   ประกาศเทศบาลตำบลพบพระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์,วัคซีน และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อใช้ในโครงการบริการรักษาสัตว์ ควบคุมปริมาณสัตว์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11 เม.ย. 2561 62
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.พบพระ   ประกาศเทศบาลตำบลพบพระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11 เม.ย. 2561 47
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.พบพระ   ประกาศเทศบาลตำบลพบพระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ (ตู้) หมายเลขทะเบียน นข 2788 ตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11 เม.ย. 2561 61
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.พบพระ   ประกาศเทศบาลตำบลพบพระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11 เม.ย. 2561 43
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.พบพระ   ประกาศเทศบาลตำบลพบพระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11 เม.ย. 2561 45
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.พบพระ   ประกาศเทศบาลตำบลพบพระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) รร.สังกัด อปท. (โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพบพระ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11 เม.ย. 2561 66
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.พบพระ   ประกาศเทศบาลตำบลพบพระ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11 เม.ย. 2561 61
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.พบพระ   ประกาศเทศบาลตำบลพบพระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพบพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11 เม.ย. 2561 57
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.พบพระ   ประกาศเทศบาลตำบลพบพระ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   11 เม.ย. 2561 45
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.พบพระ   ประกาศเทศบาลตำบลพบพระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) รร.สังกัด สพฐ. (โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11 เม.ย. 2561 63
<< หน้าแรก...     553      554      555      556     (557)     558      559      560      561     ....หน้าสุดท้าย >> 2139