หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวกิจกรรม ทต.อุ้มผาง   ด้วยในวันที่1 พฤษภาคม 2561 นายกเทศมนตรีตำบลอุ้มผาง ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบดู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอุ้มผางที่ก่อสร้างแล้วเสร็จงวดสุดท้าย ในครั้งนี้ค่ะ   1 พ.ค. 2561 75
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ตลุกกลางทุ่ง   ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1 พ.ค. 2561 255
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ตลุกกลางทุ่ง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายรัด - นางหยัน กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๐.๐๐เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๕๐.๐๐ ตารางเมตร ( ตามแบบ อบต.ตลุกกลางทุ่ง ) พร้อมป้ายโครงการขนาดมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย ณ หมู่ที่ ๗    1 พ.ค. 2561 84
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.หนองบัวใต้   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คเปลี่ยนอุปกรณ์ ประตู หน้าต่าง ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองบัวใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1 พ.ค. 2561 80
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.หนองบัวใต้   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1 พ.ค. 2561 75
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ตลุกกลางทุ่ง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการติดตั้งประตูม้วนศาลาประชาคมบ้านเด่นมะขาม ขนาดกว้าง ๓.๘๐ เมตร สูง ๒.๖๕ เมตร ๒ ชุด ขนาดกว้าง ๒.๙๕ เมตร สูง ๒.๖๕ เมตร ๔ ชุด ขนาดกว้าง ๒.๗๕ เมตร สูง ๒.๖๕ เมตร ๒ ชุด (ตามรายละเอียดและแบบแปลนของอบต.ตลุกกลางทุ่ง) ณ หมู่ที่ ๘ บ้   1 พ.ค. 2561 65
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.พระธาตุผาแดง   การจัดตั้งศุนย์บริการเบ็ดเตล็ด (One Stop Sevice: OSS)   1 พ.ค. 2561 87
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.รวมไทยพัฒนา   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับถมดินเพื่อทำสนามกีฬาประจำหมู่บ้านรวมไทยพัฒนา 7    1 พ.ค. 2561 68
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.รวมไทยพัฒนา   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรวมไทยเจริญ   1 พ.ค. 2561 88
ข่าวกิจกรรม อบต.ด่านแม่ละเมา   ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมา สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561   1 พ.ค. 2561 89
<< หน้าแรก...     554      555      556      557     (558)     559      560      561      562     ....หน้าสุดท้าย >> 2164