หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวกิจกรรม อบต.ช่องแคบ   โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานและวันผู้สูงอายุ   27 เม.ย. 2561 131
ข่าวกิจกรรม อบต.วังประจบ   เกิดเหตุฝนฟ้าคะนองลมพายุพัดบ้านเรือนของประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลวังประจบทำให้บ้านเรือนของประชาชนได้รับความเสียหาย   26 เม.ย. 2561 88
ประกาศสอบราคา อบต.ป่ามะม่วง   ประชาสัมพันธ์โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่่อปฏิบัติงานที่มีความจำเป็นและยังขาดผู้ปฏิบัติในพื้นที่ตำบลป่ามะม่่วง   26 เม.ย. 2561 87
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.หนองบัวใต้   ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัวใต้ เรื่องตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬา เทศบาลตำบลหนองบัวใต้    26 เม.ย. 2561 61
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่อุสุ   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ เรื่อง จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะพลาสติก ขนาด 120 ลิตร แบบมีล้อเลื่อน ฝามีช่องทิ้ง)   26 เม.ย. 2561 45
ข่าวกิจกรรม ทต.อุ้มผาง   ด้วยในวันที่ 25. เมษายน 2561. ศศพ.เทศบาลตำบลอุ้มผางได้จัดกิจกรรม บัณฑิตน้อยของพี่ตัวโตที่กำลังจบเพื่อ เข้ารับการศึกษาระดับอนุบาลต่อไป ในครั้งนี้ค่ะ   26 เม.ย. 2561 103
ข่าวกิจกรรม ทต.อุ้มผาง   ด้วยทางคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา. พนักงานเทศบาลตำบลอุ้มผางได้ร่วม กิจกรรมรดน้ำดำหัว ท่านนายอำเภออุ้มผางในครั้งนี้เพื่อ ขอพรจากผู้ใหญ่และ ความเป็นสิริมงคลต่อตัวเอง   26 เม.ย. 2561 135
ข่าวกิจกรรม ทต.อุ้มผาง   กิจกรรมรดน้ำดำหัวคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เทศบาลตำบลอุ้มผาง ได้รดน้ำขอพรจากผู้ใหญ่และเป็นสิริมงคลกับตัวเอง ในครั้งนี้ วันที่ 24. เมษายน 2561. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลอุ้มผางค่ะ   26 เม.ย. 2561 123
ข่าวกิจกรรม ทต.อุ้มผาง   วันที่24 เมษายน ของทุกปี ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดให้เป็นวันเทศบาล เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลประชาชนในพื้นที่ ได้สำนึกถึงความรัก ความผูกพัน ความเสียสละ ความรับผิดชอบ ที่จะพัฒนาท้องถิ่นของตนให้เจริญก้าวหน้าต่อไป ในครั้งนี้ค่ะ   26 เม.ย. 2561 101
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่อุสุ   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 194.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ดินถมไหล่ทางข้างละ 0.00-0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 776.00 ตารางเมตร บ้านปะน้อยปู หมู่ที่ 5 ตำบลแม่อุสุ อำเภอท่าสองย   26 เม.ย. 2561 44
<< หน้าแรก...     557      558      559      560     (561)     562      563      564      565     ....หน้าสุดท้าย >> 2162