หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.แม่ต้าน   ประกาศ เรื่องการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๑๗)   23 พ.ค. 2562 39
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.แม่ต้าน   ประกาศ เรื่องการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 6) พ.ศ.2562   23 พ.ค. 2562 31
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ทุ่งกระเชาะ   ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถขุดล้อยาง ขนาดไม่ต่ำกว่า 120 แรงม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2)   22 พ.ค. 2562 54
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.อุ้มผาง   ประชาสัมพันธ์ QR Code ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ EIT    22 พ.ค. 2562 64
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.อุ้มผาง   ประชาสัมพันธ์ QR Code ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ IIT    22 พ.ค. 2562 52
กิจการสภา ทต.ท่าสายลวด   ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562   22 พ.ค. 2562 30
กิจการสภา อบต.แม่ระมาด   กำหนดเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด สมัยสามัญ สมัยที่2 (ครั้งที่1) ประจำปี พ.ศ.2562   22 พ.ค. 2562 38
ข่าวกิจกรรม อบต.แม่ตื่น   วันที่13 พฤษภาคม 2562 เกิดฝนตกน้ำป่าไหลหลากและลมกระโชกแรงทำให้สภาพพื้นทำกินและเส้นทางสัญจรที่ตำบลแม่ตื่นได้รับความเสียหาย   22 พ.ค. 2562 50
ข่าวกิจกรรม อบต.แม่ตื่น   กองสารธารณสุขออกพื้นที่ฉีดวัคซีนสุนับและแมวตามชุมชนเพื่อป้องกันการเกิดโรคในสัตว์ในพื้นที่   22 พ.ค. 2562 33
ข่าวกิจกรรม อบต.แม่ตื่น   ชาวบ้านบ้านห้วยมะพร้าวทีนามู,ห้วยคิติก่อคี,บ้านห้วยดินหม้อ ร่วมกันนำท่อนไม้ต่อคอสะพาน กล้อโกล   22 พ.ค. 2562 40
<< หน้าแรก...     53      54      55      56     (57)     58      59      60      61     ....หน้าสุดท้าย >> 2162