หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ด่านแม่ละเมา   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมา เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล/พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น   7 พ.ค. 2561 63
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ด่านแม่ละเมา   รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมา   7 พ.ค. 2561 61
ข่าวกิจกรรม ทต.แม่ตาว   กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561   7 พ.ค. 2561 135
ข่าวกิจกรรม ทต.แม่ตาว   กิจกรรม “สสส ในเขตพื้นที่ตำบลแม่ตาว”   7 พ.ค. 2561 100
ข่าวกิจกรรม ทต.แม่ตาว   กิจกรรม “แจกเบี้ยยังชีพในเขตพื้นที่ตำบลแม่ตาว”   7 พ.ค. 2561 60
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่ระมาด   ขอเชิญเข้าร่วมรับผังการประชมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ. 2561   6 พ.ค. 2561 70
ประกาศสอบราคา อบต.ป่ามะม่วง   ประชาสัมพันธ์ราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ด้านหน้าอาคารที่ที่ทำการ อบต.ป่ามะม่วง (ครั้งที่ 2)   4 พ.ค. 2561 93
ข่าวกิจกรรม อบต.วังประจบ   ดำเนินการควบคุมโรคไข้เลือดออก รอบที่ 1   4 พ.ค. 2561 90
ข่าวกิจกรรม อบต.ป่ามะม่วง   โครงการ BIG CLEANING DAY ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   4 พ.ค. 2561 248
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่อุสุ   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ เรื่อง จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษาฯ)   4 พ.ค. 2561 69
<< หน้าแรก...     560      561      562      563     (564)     565      566      567      568     ....หน้าสุดท้าย >> 2175