หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าสายลวด   ประชาสัมพันธ์กำหนดการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพฯผู้สูงอายุและผู้พิการ งวดเดือนพฤษภาคม 2561   3 พ.ค. 2561 65
สขร. อบต.แม่ระมาด   ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร1)ประจำเดือน เมษายน 2561   3 พ.ค. 2561 72
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วังหิน   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน เรื่องประกาศจัดซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ (ดีเซล) ความจุไม่น้อยกว่า 8,000 ลิตร จำนวน 1 คัน   3 พ.ค. 2561 78
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วังหิน   อบต.วังหิน ขอประชาสัมพันธ์กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2561   3 พ.ค. 2561 67
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.แม่จัน   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีรตเสริมเหล็กบ้านทิปาเก หมู่ 8   3 พ.ค. 2561 52
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วังหิน   สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2561   3 พ.ค. 2561 44
ข่าวกิจกรรม อบต.วังประจบ   โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ณ รพ.สต.บ้านลานสอ   2 พ.ค. 2561 139
ข่าวกิจกรรม อบต.ตลุกกลางทุ่ง   โครงการสนับสนุนกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๑ (เพื่อการพัฒนาสู่โรงเรียนผู้สูงอายุ)   2 พ.ค. 2561 143
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วังหิน   ประชาสัมพันธ์รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนตำบลสำหรับตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)   2 พ.ค. 2561 60
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ทุ่งหลวง   กำหนดราคากลางอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561   2 พ.ค. 2561 87
<< หน้าแรก...     563      564      565      566     (567)     568      569      570      571     ....หน้าสุดท้าย >> 2175