หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่อุสุ   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ เรื่อง จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน เม.ย. - มิ.ย. 2561   30 เม.ย. 2561 42
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.อุ้มผาง   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2561   28 เม.ย. 2561 173
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.อุ้มผาง   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2560    28 เม.ย. 2561 149
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.อุ้มผาง   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2560    28 เม.ย. 2561 141
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.แม่ระมาด   ประกาศเทศบาลตำบลแม่ระมาด เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแม่ระมาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   27 เม.ย. 2561 200
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.แม่ระมาด   ประกาศเทศบาลตำบลแม่ระมาด เรื่องราคากลางโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแม่ระมาด ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก   27 เม.ย. 2561 202
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.แม่ระมาด   ประกาศ เทศบาลตำบลแม่ระมาด เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   27 เม.ย. 2561 192
ข่าวกิจกรรม ทต.ท่าสายลวด   โครงการกิจกรรมส่งเสริมการดำรงชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง   27 เม.ย. 2561 124
VDO วิดิทัศน์ ทต.ท่าสายลวด   ร่วมพิธีถวายพวงมาลาเนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2561   27 เม.ย. 2561 136
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ทุ่งกระเชาะ   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้างก่อสร้างลำเหมืองคอนกรีต ลำเหมืองสายนาต้นแค หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งกระเชาะ    27 เม.ย. 2561 96
<< หน้าแรก...     568      569      570      571     (572)     573      574      575      576     ....หน้าสุดท้าย >> 2175