หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ทุ่งกระเชาะ   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้างลำเหมืองคอนกรีตลำเหมืองสายนาต้นข่อย (นานางสอ) หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งกระเชาะ อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก   27 เม.ย. 2561 136
ประกาศสอบราคา อบต.ป่ามะม่วง   ประชาสัมพันธ์ขอบเขตงานจ้างต่ออายุการใช้งานพื้นที่เว็ปไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง   27 เม.ย. 2561 65
ประกาศสอบราคา อบต.ป่ามะม่วง   ประชาสัมพันธ์โครงการต่ออายุการใช้งานพื้นที่เว็ปไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง   27 เม.ย. 2561 64
ข่าวกิจกรรม ทต.แม่ตาว   กิจกรรม “โครงการประชุมไทยนิยม ยั่งยืน บ้านแม่ตาวใต้ ครั้งที่ 3”   27 เม.ย. 2561 103
ข่าวกิจกรรม ทต.แม่ตาว   กิจกรรม “โครงการประชุมไทยนิยม ยั่งยืน บ้านแม่ตาวกลาง ครั้งที่ 3”   27 เม.ย. 2561 111
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่อุสุ   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ เรื่อง จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน เม.ย. - มิ.ย. 2561 ศพด.บ้านแม่สองน้อย   27 เม.ย. 2561 36
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่อุสุ   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน เม.ย. - มิ.ย. 2561 ศพด. บ้านเลอกรูกล้อ   27 เม.ย. 2561 46
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่อุสุ   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อสุ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน เม.ย. - มิ.ย. 2561   27 เม.ย. 2561 35
ข่าวกิจกรรม อบต.ช่องแคบ   โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานและวันผู้สูงอายุ   27 เม.ย. 2561 131
ข่าวกิจกรรม อบต.วังประจบ   เกิดเหตุฝนฟ้าคะนองลมพายุพัดบ้านเรือนของประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลวังประจบทำให้บ้านเรือนของประชาชนได้รับความเสียหาย   26 เม.ย. 2561 88
<< หน้าแรก...     569      570      571      572     (573)     574      575      576      577     ....หน้าสุดท้าย >> 2175