หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวกิจกรรม ทต.แม่ตาว   กิจกรรม “มอบของยังชีพให้กับผู้ป่วยติดเตียงในเขตพื้นที่ตำบลแม่ตาว”   20 เม.ย. 2561 110
ข่าวกิจกรรม ทต.แม่ตาว   กิจกรรม “สืบสานประเพณีปี๋ใหม่ รดน้ำดำหัวนายกเทศมนตรีตำบลแม่ตาว”   20 เม.ย. 2561 104
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.วังเจ้า   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาโครงการวางระบบสูบน้ำด้วยเครื่องยนต์พร้อมวางท่อส่งน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   20 เม.ย. 2561 172
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.วังเจ้า   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำและก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและเปลี่ยนแปลงฝารางระบายน้ำ ซอยวังพัฒนาใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   20 เม.ย. 2561 105
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.วังเจ้า   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ซอยวังกรุณาเชื่อมซอยวังน้ำใจ ชุมชนวังเจ้าหน้าฟาร์ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   20 เม.ย. 2561 127
ข่าวกิจกรรม ทต.ท่าสายลวด   ลงพื้นที่เพื่อประมาณการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ เขตเทศบาลตำบลท่าสายลวด   20 เม.ย. 2561 197
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.แม่กุ   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถนน คสล. ม.10 บ้านโกช่วย   20 เม.ย. 2561 95
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.แม่กุ   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถนน คสล. ม.5 บ้านหนองน้ำเขียว   20 เม.ย. 2561 102
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.แม่กุ   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถนน คสล. ม.1 บ้านแมกุ่หลวง   20 เม.ย. 2561 75
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ประดาง   ประชาสัมพันธ์ตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำโรงสูบน้ำไฟฟ้า   20 เม.ย. 2561 46
<< หน้าแรก...     570      571      572      573     (574)     575      576      577      578     ....หน้าสุดท้าย >> 2168