หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.รวมไทยพัฒนา   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง   20 เม.ย. 2561 53
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.รวมไทยพัฒนา   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง   20 เม.ย. 2561 48
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.พบพระ   ประกาศมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง   20 เม.ย. 2561 108
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.พบพระ   ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น   20 เม.ย. 2561 110
ข่าวกิจกรรม อบต.พระธาตุ   อาหารสำหรับงานกิจกรรมรดน้ำดำหัวนายอำเภอแม่ระมาด ประจำปี 2561   19 เม.ย. 2561 120
ข่าวกิจกรรม อบต.พระธาตุ   เตรียมงานประเพณีสรงน้ําพระธาตุประจำปี 2561   19 เม.ย. 2561 148
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.มหาวัน   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ซอยกลางบ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านเจดีย์โคะเหนือ ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก   19 เม.ย. 2561 120
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.น้ำรึม   ประกาศ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1   19 เม.ย. 2561 152
ข่าวกิจกรรม ทต.แม่กลอง   โครงการประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ และตลาดนัดชุมชนคนบ้านเฮา   19 เม.ย. 2561 149
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ป่ามะม่วง   ประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบระมาณ 2561   19 เม.ย. 2561 107
<< หน้าแรก...     571      572      573      574     (575)     576      577      578      579     ....หน้าสุดท้าย >> 2168