หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวกิจกรรม ทต.แม่กลอง   โครงการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลวันสงกรานต์   19 เม.ย. 2561 143
กิจการสภา ทต.แม่กลอง   ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑   19 เม.ย. 2561 137
ข่าวกิจกรรม อบต.แม่ระมาด   สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพระพุทธรูปหินอ่อน ประจำปี พ.ศ.2561   19 เม.ย. 2561 181
ข่าวกิจกรรม อบต.รวมไทยพัฒนา   ประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุประจำปี 2561   19 เม.ย. 2561 120
ข่าวกิจกรรม ทต.อุ้มผาง   ด้วยงานกองช่าง เทศบาลตำบลอุ้มผางได้ดำเนินการเชื่อมฝารางตะแกรงเหล็ก ท่อระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลอุ้มผางในครั้งนี้ค่ะ   19 เม.ย. 2561 117
ข่าวกิจกรรม ทต.อุ้มผาง   ด้วยในวันนี้ที่ 19. เมษายน 2561 นำโดยดาบตำรวจวิโรจน์ เรือนเหมย รองนายกเทศมนตรีตำบลอุ้มผาง ได้มาร่วมพิธีสงเคราะห์สืบชะตา ร่วมสรงน้ำหลวงพ่อทันใจ เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ ณ สำนักสงฆ์เชวงนุกูลวนาราม ในครั้งนี้ค่ะ   19 เม.ย. 2561 134
ข่าวกิจกรรม ทต.อุ้มผาง   ในวันที่ 18. เมษายน 2561. นำโดยนายอำเภออุ้มผางและ หัวหน้าส่วนราชการร่วมเดินทางไปร่วม รดน้ำดำหัว. นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในเทศกาล วันสงกรานต์ในครั้งนี้ค่ะ   19 เม.ย. 2561 128
ข่าวกิจกรรม ทต.อุ้มผาง   กิจกรรมสืบสานประเพณี วันสงกรานต์ แห่ไม้ค้ำสลี ในวันที่13. เมษายน. 2561. เพื่ออนุรักษ์ความเป็นไทย ที่สืบต่อกันมาช้านานค่ะ   19 เม.ย. 2561 87
ข่าวกิจกรรม อบต.ขะเนจื้อ   ออกบริการจัดเก็บภาษีฯนอกสถานที่ทำการ ประจำปี 2561   19 เม.ย. 2561 248
ข่าวกิจกรรม ทต.อุ้มผาง   พิธีเปิดงาน. โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์เทศบาลตำบลอุ้มผาง โดยได้รับเกียรติจาก ท่านนายอำเภออุ้มผาง นายประทีป โพธิ์เที้ยม ได้ให้เกียรติเป็นประธานในครั้งนี้ค่ะ พร้อมกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลอุ้มผางค่ะ   19 เม.ย. 2561 83
<< หน้าแรก...     572      573      574      575     (576)     577      578      579      580     ....หน้าสุดท้าย >> 2168