หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่ระมาด   ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด   19 เม.ย. 2561 70
ข่าวกิจกรรม ทต.วังเจ้า   กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ วันที่ 13 เมษายน 2561 ณ สถานีดับเพลิงเทศบาลตำบลวังเจ้า   18 เม.ย. 2561 129
ข่าวกิจกรรม อบต.เชียงทอง   สืบสานประเพณีสงกรานต์ \"พี่น้อง อบต.เชียงทอง ร่วมรดน้ำดำหัว\" คณะผู้บริหารและท่านปลัด อบต.เชียงทอง   18 เม.ย. 2561 83
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.แม่จัน   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่จันทะ หมู่ 8 บริเวณฝั่งหมู่บ้าน   18 เม.ย. 2561 59
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.แม่จัน   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่จันทะ หมู่ 8 บริเวณฝั่งกรูโบ   18 เม.ย. 2561 67
ข่าวกิจกรรม อบต.เชียงทอง   โครงการสืบสารประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปีงบระมาณ 2561 วันที่ 13 เมษายน 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก   18 เม.ย. 2561 90
ข่าวกิจกรรม อบต.น้ำรึม   โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุภายใต้โครงการมหาดไทยห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ )   18 เม.ย. 2561 176
ข่าวกิจกรรม อบต.เชียงทอง   โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ จุดตรวจสามแยกเด่นคา อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก   18 เม.ย. 2561 74
ข่าวกิจกรรม อบต.เชียงทอง   โครงการส่งเสริมจริยธรรมสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๓ - ๔ เมษายน ๒๕๖๑ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก    18 เม.ย. 2561 90
ข่าวกิจกรรม อบต.น้ำรึม   จุดให้บริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี พ.ศ.2561   18 เม.ย. 2561 177
<< หน้าแรก...     578      579      580      581     (582)     583      584      585      586     ....หน้าสุดท้าย >> 2172