หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ประกาศสอบราคา อบต.ป่ามะม่วง   ประชาสัมพันธ์ราคากลางการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับปรุงสภาพที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการในเขตตำบลป่ามะม่วง จำนวน 5 ราย   9 พ.ค. 2561 93
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เชียงทอง   ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะโครงการจัดซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 1/2561   9 พ.ค. 2561 85
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เชียงทอง   ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (อาหารเสริมนมโรงเรียน ปีการศึกษา 1/2561)   9 พ.ค. 2561 83
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่อุสุ   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ เรื่อง จัดจ้างเหมาค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รถไถฟาร์ม ตค-2445 ตาก) กองส่งเสริมการเกษตร   9 พ.ค. 2561 45
ข่าวกิจกรรม ทต.วังเจ้า   พิธีมอบใบประกาศนียบัตรและเข็มที่ระลึกนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลวังเจ้า   9 พ.ค. 2561 163
ข่าวกิจกรรม อบต.ท้องฟ้า   การให้ความรู้และส่งเสริมเกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหม่   9 พ.ค. 2561 93
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่อุสุ   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทีบาทะ หมู่ที่ 8 ตำบลแม่อุสุ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก   9 พ.ค. 2561 48
ข่าวกิจกรรม ทต.แม่ตาว   กิจกรรม “ต้อนรับองค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่”   9 พ.ค. 2561 164
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ประดาง   รายงานงบทดลอง รับ-จ่าย เดือน เมษายน 2561   9 พ.ค. 2561 72
ข่าวกิจกรรม อบต.วังหิน   มอบเงินอุดหนุนโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนตำบลวังหิน ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 – 13 ตำบลวังหิน   9 พ.ค. 2561 183
<< หน้าแรก...     584      585      586      587     (588)     589      590      591      592     ....หน้าสุดท้าย >> 2208