หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.แม่จัน   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโขะทะ หมู่ที่ 3   27 มี.ค. 2561 54
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.หนองบัวใต้   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า   27 มี.ค. 2561 55
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่อุสุ   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองสาธารณสุขฯ)   27 มี.ค. 2561 45
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่อุสุ   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุุภัณฑ์สำนักงาน (กองการเกษตร)   27 มี.ค. 2561 47
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.พะวอ   ประกาศเชิญชวนและเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้าง ของ อบต.พะวอ   27 มี.ค. 2561 137
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.พบพระ   ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านพบพระใต้-บ้านหมื่นฤาชัยกำหนดราคากลาง 5,031,000 บาท ( ห้าล้านสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน ) เพื่อรับฟังคำวิจารณ์   27 มี.ค. 2561 95
ข่าวกิจกรรม อบต.ป่ามะม่วง   โครงการศูนย์พัมนาครอบครัว   26 มี.ค. 2561 196
ข่าวกิจกรรม อบต.ป่ามะม่วง   โครงการค่ายสานสัมพันธ์ครอบครัว   26 มี.ค. 2561 394
VDO วิดิทัศน์ ทต.ท่าสายลวด   คนสู้ไฟ #2 (สาธิตดับไฟจากแก๊สLPG ในที่ร่ม)   26 มี.ค. 2561 147
ข่าวกิจกรรม ทต.แม่ตาว   กิจกรรม “ประชุมรายงานความคืบหน้าโครงการประชุมไทยนิยม ยั่งยืน บ้านแม่ตาวกลาง”   26 มี.ค. 2561 161
<< หน้าแรก...     585      586      587      588     (589)     590      591      592      593     ....หน้าสุดท้าย >> 2151