หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.แม่จัน   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานแขวนลวดสลิงค์คนเดินบ้านกุยเคล๊อะ หมู่ 5   29 มี.ค. 2561 55
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.แม่ตาว   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๓ บ้านแม่ตาวแพะ ตำบลแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   29 มี.ค. 2561 249
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วังหิน   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ (ดีเซล) ความจุไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   29 มี.ค. 2561 115
ราคากลาง อบต.แม่ระมาด   เรื่อง เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านสันป่าตึง หมู่ที่ 7 ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก   29 มี.ค. 2561 59
ข่าวกิจกรรม ทต.แม่ตาว   กิจกรรม “โครงการประชุมไทยนิยม ยั่งยืน บ้านแม่ตาวสันแป ครั้งที่ 2”   29 มี.ค. 2561 196
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท้องฟ้า   ประกาศโครงการจ้างติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) จำนวน 1 ระบบ บริเวณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม้วขุนห้วยตากตำบลท้องฟ้า อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก   29 มี.ค. 2561 123
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท้องฟ้า   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง   29 มี.ค. 2561 108
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท้องฟ้า   ประกาศราคากลาง โครงการจ้างติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) จำนวน 1 ระบบ   29 มี.ค. 2561 96
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่อุสุ   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 จุด ถนนสายหลักบ้านแม่สองน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลแม่อุสุ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก   29 มี.ค. 2561 63
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าสายลวด   ประชาสัมพันธ์ประกาศจากเทศบาลตำบลท่าสายลวด เรื่อง การรับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง   29 มี.ค. 2561 118
<< หน้าแรก...     591      592      593      594     (595)     596      597      598      599     ....หน้าสุดท้าย >> 2162