หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดตาก
www.taklocal.org
คำขวัญประจำจังหวัดตาก
" ธรรมชาติน่ายล
ภูมิพลเขื่อนใหญ่
พระเจ้าตากเกรียงไกร
เมืองไม้และป่างาม "
 
 
 

ข่าวสารในเครือข่าย

 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
โอนย้าย/รับสมัคร อบต.วังประจบ   ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการประเภทอื่น ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่นที่ว่าง ของ อบต.วังประจบ    13 ก.ย. 2561 178
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ย่านรี   ประชาสัมพันธ์ กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี   13 ก.ย. 2561 160
ข่าวกิจกรรม อบต.ด่านแม่ละเมา   กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อำเภอเเม่สอด 6 บ้านห้วยไม้ห้าง    13 ก.ย. 2561 76
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ป่ามะม่วง   ประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลป่ามะม่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   12 ก.ย. 2561 80
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ป่ามะม่วง   ประกาศ อบต.ป่ามะม่วง เรื่อง รับลงทะเบียนแสดงตนของสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนตำบลป่ามะม่วง เพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2561   12 ก.ย. 2561 166
ข่าวกิจกรรม อบต.ขะเนจื้อ   กองสวัสดิการสังคม ออกตรวจเยี่ยมให้ความช่วยเหลือเงินสงเคราะห์และมอบอุปกรณ์สำหรับผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ และผู้พิการ ม. 2 และ ม.11 ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก   12 ก.ย. 2561 218
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ขะเนจื้อ   การประเมินผลการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม รอบแรก   12 ก.ย. 2561 305
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท้องฟ้า   ประกาศงานก่อสร้างถนน คสล. ม.4 จากบ้านนางมาลี ศรีประเทือง ถึงบ้านนางจันทร์แรม แสงบุญมา ต.ท้องฟ้า    12 ก.ย. 2561 64
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท้องฟ้า   ตารางแสดงราคาก่อสร้างถนน คสล. ม.4 จากบ้านนางมาลี ศรีประเทือง ถึงบ้านนางจันทร์แรม แสงบุญมา ต.ท้องฟ้า    12 ก.ย. 2561 82
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท้องฟ้า   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 จากบ้านนางมาลี ศรีประเทือง ถึงบ้านนางจันทร์แรม แสงบุญมา ตำบลท้องฟ้า    12 ก.ย. 2561 86
<< หน้าแรก...     594      595      596      597     (598)     599      600      601      602     ....หน้าสุดท้าย >> 2375
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 3 ก.ย. 2551