หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวกิจกรรม อบต.ด่านแม่ละเมา   รดน้ำ ดำหัว ขอพรจากผู้สูงอายุ ตำบลด่านแม่ละเมา   1 พ.ค. 2561 78
ข่าวกิจกรรม อบต.ด่านแม่ละเมา   วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ แห่งองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ผู้ทรงกอบกู้อิสรภาพของไทย   1 พ.ค. 2561 67
ข่าวกิจกรรม อบต.แม่อุสุ   องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ ดำเนินการโครงการสืบสานประเพณีวันเที่ยวถ้ำแม่อุสุ   1 พ.ค. 2561 112
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.มหาวัน   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยกลางบ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านเจดีย์โคะเหนือ ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก   30 เม.ย. 2561 144
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.แม่จัน   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างโครงการจัดซื้อท่อประปา พีวีซี บ้านทิปาเก หมู่ที่ 8   30 เม.ย. 2561 46
ประกาศผลผู้สอบราคา ทต.แม่ตาว   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา   30 เม.ย. 2561 126
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.แม่ตาว   ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน   30 เม.ย. 2561 99
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.แม่ตาว   ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนายไล ต๊ะสุ หมู่ที่ ๕ บ้านแม่สันโรงเรียน   30 เม.ย. 2561 123
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.แม่ตาว   ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนายนิวัฒน์ ใจมา หมู่ที่ ๒ บ้านแม่ตาวกลาง ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก   30 เม.ย. 2561 109
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.น้ำรึม   ขอเชิญชวนคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561   30 เม.ย. 2561 184
<< หน้าแรก...     597      598      599      600     (601)     602      603      604      605     ....หน้าสุดท้าย >> 2208