หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.น้ำรึม   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.10   30 พ.ค. 2562 26
กิจการสภา ทต.แม่กลอง   ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่กลอง เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่กลอง สมัยสามัญ สมัยที่แรก ประจำปี พ.ศ. 2562   30 พ.ค. 2562 17
กิจการสภา ทต.แม่กลอง   ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่กลอง เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่กลอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562   30 พ.ค. 2562 17
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่ท้อ   จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (สายหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 6 บ้านมูเซอ (อุมยอม) ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมือง จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30 พ.ค. 2562 32
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.รวมไทยพัฒนา   ประชาสัมพันธ์โครงกาเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562   30 พ.ค. 2562 25
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วาเล่ย์   โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์   30 พ.ค. 2562 16
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.รวมไทยพัฒนา   ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment:ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   30 พ.ค. 2562 22
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.หนองบัวใต้   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30 พ.ค. 2562 168
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่ท้อ   จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมูเซอ หมู่ที่ 6 บ้านมูเซอ (อุมยอม) ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมือง จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    30 พ.ค. 2562 25
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.มหาวัน   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมประปาองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน หมู่ที่ ๔ บ้านแม่โกนเกน   30 พ.ค. 2562 20
<< หน้าแรก...     57      58      59      60     (61)     62      63      64      65     ....หน้าสุดท้าย >> 2175