หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.รวมไทยพัฒนา   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง   25 ธ.ค. 2560 90
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ทุ่งกระเชาะ   ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ เรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ตลาดริมห้วยตาก หมู่ที่ี3 ตำบลทุ่งกระเชาะ อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e bidding)   25 ธ.ค. 2560 93
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านตาก   ประกาศเทศบาลตำบลบ้านตากเรื่องเชิญชวนให้ให้เข้าเสนอราคาโครงการจ้างเหมาเอกชนเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่สำนักปลัดเทศบาล เทบาลตำบลบ้านตาก   25 ธ.ค. 2560 89
ข่าวกิจกรรม ทต.อุ้มผาง   ปลัดเทศบาลตำบลอุ้มผาง ท่านปลัดองอาจ สายบุตร ได้นำคณะศึกษาดูงาน ได้มาศึกษาเกี่ยวกับโครงการเศรษฐกิจ. พอเพียงเทศบาลตำบลอุ้มผาง ในครั้งนี้ หากพี่น้องประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลอุ้มผาง หรือผู้ที่สนใจศึกษาการปลูก ทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูก ได้ค่ะ   25 ธ.ค. 2560 112
ข่าวกิจกรรม ทต.อุ้มผาง   นำโดยดาบตำรวจวิโรจน์ เรือนเหมย รองนายกเทศมนตรีตำบลอุ้มผาง ได้นำเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลตำบลอุ้มผาง ร่วมกิจกรรมการฝึกอมรมอาสาราษฎรป้องกันภัยยาเสพติด (รสปช.) รุ่นที่ 2/2560 ตามโครงการจัดตั้งหมู่บ้าน ชุมชนเข็มแข็งเอาชนะยาเสพติด ประจำปี 2561 ในวันที่ 21-22 ธั   25 ธ.ค. 2560 124
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ประดาง   ประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรในตำบลประดาง ดำเนินการชำระภาษี ประจำปี 2561   25 ธ.ค. 2560 82
ข่าวกิจกรรม อบต.อุ้มผาง   กิจกรรม สสส. 29 พ.ย. 60   24 ธ.ค. 2560 207
ข่าวกิจกรรม อบต.วังหิน   โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน ประจำปี 2561   22 ธ.ค. 2560 185
ข่าวกิจกรรม ทต.พบพระ   การออกบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ วัดพบพระเหนือ เทศบาลตำบลพบพระ   22 ธ.ค. 2560 137
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วาเล่ย์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตก.ถ.63-001 สายทางบ้านมอเกอไทย - บ้านวาเล่ยใต้ หมู่ที่ 1 ,2 ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนา 0.05 เมตร    22 ธ.ค. 2560 99
<< หน้าแรก...     610      611      612      613     (614)     615      616      617      618     ....หน้าสุดท้าย >> 2064