หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวกิจกรรม อบต.ย่านรี   องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี ขับเคลื่อยนโยบายรัฐบาล ในการจัดการขยะมูลฝอย   14 พ.ค. 2562 91
ข่าวกิจกรรม อบต.พระธาตุ   ฉีดพ่นสารเคมี เพื่อป้องกันโรคที่เกิดจากยุงหมู่ที่ ๖-๗   14 พ.ค. 2562 133
ข่าวกิจกรรม อบต.พระธาตุ   ส่งน้ำอุปโภคให้กับชาวบ้าน หมูที่ ๔ บ้านทุ่งมะขามป้อม เนื่องจากมีงานฌาปนกิจศพ    14 พ.ค. 2562 125
ราคากลาง ทต.แม่ตาว   ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง ขออนุมัติจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒   14 พ.ค. 2562 38
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วังจันทร์   ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบEIT ได้ ที่อบต.วังจันทร์ จุดให้บริการหรือสถานที่ดำเนินโครงการเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก   14 พ.ค. 2562 44
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ด่านแม่ละเมา   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2    13 พ.ค. 2562 35
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.น้ำรึม   เชิญเข้าร่วมโครงการสัปดาห์ส่งเสริมและเผยแพร่วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา   13 พ.ค. 2562 40
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ทุ่งหลวง   ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540    13 พ.ค. 2562 31
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านตาก   รายงานงบแสดงผลดำเนินงานเทศบาลตำบลบ้านตาก ไตรมาสที่1(วันที่1ตุลาคม2561-31ธันวาคม2561)ประจะปีงบประมาณ2562   13 พ.ค. 2562 25
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านตาก   รายงานงบแสดงผลดำเนินงานเทศบาลตำบลบ้านตาก ไตรมาสที่1(วันที่1ตุลาคม2561-31ธันวาคม2561)ประจะปีงบประมาณ2562   13 พ.ค. 2562 32
<< หน้าแรก...     65      66      67      68     (69)     70      71      72      73     ....หน้าสุดท้าย >> 2168