หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวกิจกรรม ทต.ท่าสายลวด   ประชุมหารือการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชนภายในเขตเทศบาลตำบลท่าสายลวด ประจำปี 2562   25 ก.พ. 2562 74
ประกาศผลผู้สอบราคา อบต.หนองบัวเหนือ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การป้องกันไฟป่า   25 ก.พ. 2562 8
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วังหิน   อบต.วังหิน โดยกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมโครงการหนูน้อยภูมิใจเศรษฐกิจพอเพียง ณ หมู่ที่ 10 บ้านประจำรักษ์    25 ก.พ. 2562 49
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วังหิน   โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน   25 ก.พ. 2562 56
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่หละ   ประกาศประชาสัมพันธ์เรื่องการกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2562   25 ก.พ. 2562 72
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.อุ้มผาง   การประชุมสภาเทศบาลตำบลอุ้มผาง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่1/2562 ประจำปี2562   25 ก.พ. 2562 39
ข่าวกิจกรรม อบต.ขะเนจื้อ   วันที่ 25 ก.พ.62 เวลา 09.30 น. อบต.ขะเนจื้อได้เก็บขยะมูลฝอย และฉีดล้างถนนในชุมชน/หมู่บ้านเพื่อลดค่าฝุ่นละอองในอากาศ    25 ก.พ. 2562 73
ข่าวกิจกรรม อบต.นาโบสถ์   โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ หมู่่ที่3 บ้านตะเคียนด้วน   25 ก.พ. 2562 82
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วาเล่ย์   โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   25 ก.พ. 2562 40
กิจการสภา อบต.ขะเนจื้อ   ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562   25 ก.พ. 2562 80
<< หน้าแรก...     69      70      71      72     (73)     74      75      76      77     ....หน้าสุดท้าย >> 2068