หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวกิจกรรม อบต.พระธาตุ   พิธีรดน้ำดำหัวให้กับ นายกเฉลิมเกียรติ บูลย์ประมุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ   19 เม.ย. 2562 53
ข่าวกิจกรรม อบต.แม่ระมาด   ร่วมสืบสาน วัฒนธรรมงานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพระพุทธรูปหินอ่อน ประจำปี 2562    19 เม.ย. 2562 79
ข่าวกิจกรรม อบต.แม่ระมาด   โครงการอบรมฟื้นฟู(ซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่) ประจำปี 2562   19 เม.ย. 2562 118
ข่าวกิจกรรม ทต.แม่ตาว   กิจกรรม “การจัดรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า”   19 เม.ย. 2562 45
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.พบพระ   ประกวดราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล) แบบกระบะเทท้ายขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ( Spec )   19 เม.ย. 2562 40
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.พบพระ   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพบพระ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านพบพระใต้-บ้านหมื่นฤาชัย ปริมาณงานกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๐๘๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๔๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๒๖๗.๗๒ ตารางเมตร ป้ายมาต   19 เม.ย. 2562 49
ข่าวกิจกรรม อบต.วังประจบ   ร่วมพีธีรดน้ำดำหัววันสงกรานต์ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ( 19 เมษายน 2562)   19 เม.ย. 2562 18
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วาเล่ย์   ประชุมมอบหมายภารกิจหน้าที่และความรับผิดชอบ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาส่วนภูมิภาค   19 เม.ย. 2562 21
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วาเล่ย์   ประชุมแก้ปัญหาเรื่องน้ำประปาและเรื่องไฟฟ้า หมู่ 7    19 เม.ย. 2562 21
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ด่านแม่ละเมา   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายขนาด6ล้อ 6 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์   19 เม.ย. 2562 41
<< หน้าแรก...     71      72      73      74     (75)     76      77      78      79     ....หน้าสุดท้าย >> 2143