หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวกิจกรรม ทต.อุ้มผาง   การขุดท่อรางระบายน้ำ ตระเเกรงเสริมเหล็กถนนสายบ้านทุ่ง -ในเขตเทศบาลตำบลอุ้มผาง   13 มี.ค. 2562 24
ข่าวกิจกรรม ทต.อุ้มผาง   งานบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลอุ้มผางได้รับแจ้ง โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม ได้ขอสนับสนุนรถน้ำ,กำลังพล เพื่อทำการควบคุมเพลิง ที่กำลังลุก ลามเข้าลานสนามกีฬาของ โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม   13 มี.ค. 2562 47
ข่าวกิจกรรม อบต.พระธาตุ   ประชาสัมพันธ์ให้พ่อค้าแม่ท่าน้ำแม่ตะลอให้ทำการคัดแยกประเภทขยะ   12 มี.ค. 2562 331
ข่าวกิจกรรม อบต.พระธาตุ   ซ่อมแซมหอกระจายข่าว หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งมะขามป้อม   12 มี.ค. 2562 14
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.หนองบัวใต้   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลพื้นหลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12 มี.ค. 2562 76
ข่าวกิจกรรม อบต.รวมไทยพัฒนา   กิจกรรมแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ภายในหน่วยงานและประชาชนในพื้นที่อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ประจำปี 2562   12 มี.ค. 2562 75
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วังจันทร์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ   12 มี.ค. 2562 83
ข่าวกิจกรรม อบต.รวมไทยพัฒนา   กิจกรรมแผนปฏิบัติการ 60 วัน \"แยกก่อนทิ้ง\"พร้อมกันทั่วประเทศ (kick off ) ตำบลรวมไทยพัฒนา รอบที่2/2562   12 มี.ค. 2562 65
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านตาก   ประกาศเทศบาลตำบลบ้านตาก เรื่องยกเลิกประกาศติกตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV) ภายในเขตเทศบาลเขตเทศบาลตำบลบ้านตาก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก   12 มี.ค. 2562 73
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.พบพระ   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพบพระ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลพบพระ   12 มี.ค. 2562 87
<< หน้าแรก...     75      76      77      78     (79)     80      81      82      83     ....หน้าสุดท้าย >> 2101