หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ช่องแคบ   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.๒๕๖๒   7 มี.ค. 2562 25
กิจการสภา อบต.น้ำรึม   ประชุมสภาสมัยสามัย สมัยแรก ครั้งที่2 ประจำปี2562   7 มี.ค. 2562 100
ข่าวกิจกรรม อบต.พระธาตุ   จุดรวบรวมขยะพวกพลาสติก อบต.พระธาตุ   6 มี.ค. 2562 223
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.พบพระ   ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่องการนำสัตว์เลี้ยงมารับการฉีดวัคซีนประจำปี 2562   6 มี.ค. 2562 88
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.น้ำรึม   ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (6 มีนาคม 2562)   6 มี.ค. 2562 92
ข่าวกิจกรรม ทต.แม่ตาว   กิจกรรม “โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สุขภาพดีวิถีชุมชนตำบลแม่ตาว”   6 มี.ค. 2562 71
ข่าวกิจกรรม อบต.พระธาตุ   สำรวจเส้นทางสัญจรการท่องเที่ยวของหมู่ 8 บ้านห้วยสลุง เพื่อขอความอนุเคราะห์สนับสนุนเครื่องจักรเพื่อพัฒนาเส้นทางเข้าพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว   6 มี.ค. 2562 229
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.น้ำรึม   ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือนมีนาคม 2562    6 มี.ค. 2562 72
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.หนองบัวใต้   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6 มี.ค. 2562 40
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.หนองบัวใต้   ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างร้ั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัวใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก   6 มี.ค. 2562 28
<< หน้าแรก...     85      86      87      88     (89)     90      91      92      93     ....หน้าสุดท้าย >> 2103