น้ำลูกยอ,กะเมิง ตราดอยหลวง  (จังหวัด ตาก)
 
 
 
ชื่อผลิตภัณฑ์ : น้ำลูกยอ,กะเมิง ตราดอยหลวง
 
คำโฆษณา : ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มอร่อย น่าทาน
 
ประเภท OTOP : 4 ดาว
 
รายละเอียด :
 
ราคา : บาท
 
ผลิตโดย : กลุ่มแม่บ้านตำบลสามเงา
 
ติดต่อ : คุณวีระ หลวงใจ 169 เขื่อนภูมิพล หมู่ที่6 ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก โทร. 0-5559-9055
 
ผู้เข้าชม 456 ท่าน