หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดตาก
www.taklocal.org
คำขวัญประจำจังหวัดตาก
" ธรรมชาติน่ายล
ภูมิพลเขื่อนใหญ่
พระเจ้าตากเกรียงไกร
เมืองไม้และป่างาม "
 
 
 

รายการประชุมผู้บริหาร

     

 
การสำรวจตำแหน่งและอัตราว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 4 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 606 
 
ด่วนที่สุด การรายงานข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิจะได้รับบำเหน็จบำนาญ ซึ่งมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในงบประมาณ พ.ศ.2558 [ 26 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 1482 
 
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.จังหวัดตาก ครั้งที่ 2/2556 [ 5 มิ.ย. 2556 ]    อ่าน 2431 
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการการกระจายอำนาจ ครั้งที่ 4/2555 ลว. 5 ก.ย. 55 [ 14 ก.ย. 2555 ]    อ่าน 3112 
 
หนังสือนำส่ง เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการ [ 20 มี.ค. 2555 ]    อ่าน 5426 
 
แบบสรุปผลการประเมิน (แบบ ปผ.1 - 3) [ 20 มี.ค. 2555 ]    อ่าน 12707 
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 7
     
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 3 ก.ย. 2551