รายงานการประชุม ก.อบต.จังหวัดตาก ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 [ 31 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 236 
 
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานส่วนตำบล [ 31 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 98 
 
แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดตาก(ก.อบต.จังหวัดตาก) ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒  [ 24 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 247 
 
รายงานการประชุม ก.อบต.จังหวัดตาก ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 [ 4 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 260 
 
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 4 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 174 
 
แจ้งสรุปมติ ก.อบตจังหวัดตาก 6/2562 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 [ 26 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 320 
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 41