รายงานการประชุม ก.อบต.จังหวัดตาก ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 [ 4 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 165 
 
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 4 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 120 
 
แจ้งสรุปมติ ก.อบตจังหวัดตาก 6/2562 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 [ 26 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 266 
 
รายงานการประชุม ก.อบต.จังหวัดตาก ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 [ 7 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 258 
 
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (เพิ่มเติม) พ.ศ.๒๕๖๒ [ 7 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 141 
 
เชิญประชุมชี้แจงขอรับการประเมินพื้นที่พิเศษ 2562 (อบต.) [ 4 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 114 
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 40