รายงานการประชุม ก.อบต.จังหวัดตาก ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 [ 7 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 153 
 
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (เพิ่มเติม) พ.ศ.๒๕๖๒ [ 7 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 81 
 
เชิญประชุมชี้แจงขอรับการประเมินพื้นที่พิเศษ 2562 (อบต.) [ 4 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 88 
 
แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดตาก(ก.อบต.จังหวัดตาก) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒  [ 28 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 302 
 
รายงานการประชุม ก.อบต.จังหวัดตาก ครั้งที่ 4/2562 เมืิ่อวันที่ 24 เมษายน 2562 [ 1 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 331 
 
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานส่วนตำบล [ 1 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 175 
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 40