หนังสือนำส่งรายงานการประชุมก.อบต.จังหวัดตาก ครั้งที่ 12/2559 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2559 [ 30 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 561 
 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดตาก เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง(ฉบับที่6) [ 30 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 547 
 
สรุปมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดตาก(ก.อบต.จังหวัดตาก) ครั้งที่ 12/2559 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2559 [ 4 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 687 
 
เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตาก(ก.ท.จ.) [ 23 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 326 
 
รายงานการประชุม ก.อบต.จังหวัดตาก ครั้งที่11/2559 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559  [ 14 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 666 
 
เชิยประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดตาก (ก.อบต.จังหวัดตาก) [ 22 พ.ย. 2559 ]    อ่าน 474 
 
<< หน้าแรก...     10      11      12      13     (14)     15      16      17      18     ....หน้าสุดท้าย >> 38