แจ้งสรุปมติ ก.อบต.จังหวัดตาก ครั้งที่ 6/2560 26 มิ.ย. 60 [ 27 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 661 
 
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดตาก ครั้งที่ 6/60 [ 22 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 454 
 
รายงานการประชุม ก.อบต.จังหวัดตาก ครั้งที่ 5/2560 [ 15 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 609 
 
แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดตาก (ก.อบต.จังหวัดตาก) ครั้งที่ 5/2560 [ 31 พ.ค. 2560 ]    อ่าน 523 
 
คำสั่งแต่งตั้งคณกรรมการพิจารณาการกำหนดสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลและหน่วยงานในสังกัดเป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ พ.ศ. 2560 [ 9 พ.ค. 2560 ]    อ่าน 300 
 
รายงานการประชุม ก.อบต.จังหวัดตาก ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 20 เมษยน 2560 [ 9 พ.ค. 2560 ]    อ่าน 454 
 
<< หน้าแรก...     7      8      9      10     (11)     12      13      14      15     ....หน้าสุดท้าย >> 38