รายงานการประชุม ก.ท.จ.ตาก ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 [ 31 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 206 
 
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล 2 ฉบับ [ 31 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 96 
 
แจ้งสรุปมติ ก.ท.จ.ตาก 7/2562 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562  [ 24 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 245 
 
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับเทศบาล [ 9 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 203 
 
รายงานการประชุม ก.ท.จ.ตาก ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 [ 9 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 253 
 
แจ้งเปลี่ยนแปลงการประชุมชี้แจงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาล [ 3 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 134 
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 44