หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดตาก
www.taklocal.org
คำขวัญประจำจังหวัดตาก
" ธรรมชาติน่ายล
ภูมิพลเขื่อนใหญ่
พระเจ้าตากเกรียงไกร
เมืองไม้และป่างาม "
 
 
 

บุคลากร

 นายกริชชัย ศิลปรายะ
ท้องถิ่นจังหวัดตาก
 
 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 


นางเจษฎาภรณ์ เลียงสมบัติ
หัวหน้างานบริหารทั่วไป


นางสาวรัชพร แจ้งการ
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ


นางสาวอ้อมใจ วิวัฒนาวิไล
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวภัทราวดี พุกวงษ์
 
 
 
 
 
 
 

จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 3 ก.ย. 2551