หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดตาก
www.taklocal.org
คำขวัญประจำจังหวัดตาก
" ธรรมชาติน่ายล
ภูมิพลเขื่อนใหญ่
พระเจ้าตากเกรียงไกร
เมืองไม้และป่างาม "
 
 
 

บุคลากร

 


นายกริชชัย ศิลปรายะ
ท้องถิ่นจังหวัดตาก
 
กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ
 


นางศรีทอง สายโรจน์
หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน บัญชี
และตรวจสอบ


นางเจียมจิต นาถกร
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


นางศาตพร ศรีกันชัย
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


นางสาวกุณณดา จิ๋วปัญญา
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


นางสาวชนัญชิดา ตุ่นสิงห์คำ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
 
 
 
 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 3 ก.ย. 2551