หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดตาก
www.taklocal.org
คำขวัญประจำจังหวัดตาก
" ธรรมชาติน่ายล
ภูมิพลเขื่อนใหญ่
พระเจ้าตากเกรียงไกร
เมืองไม้และป่างาม "
 
 
 

ข้อมูลสถิติ

     

 
ข้อมูลติดต่อ อปท. [ 9 พ.ย. 2558 ]  อ่าน : 43  
 
ข้อมูลจำนวนหมู่บ้าน ชุมชน และประชากร ในพื้นที่ของ อปท.จังหวัดตาก [ 29 ส.ค. 2555 ]  อ่าน : 418  
 
ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย ของ อปท.จังหวัดตาก ย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ (ตั้งแต่ปีงปบระมาณ พ.ศ. 2552 - 2554) [ 29 ส.ค. 2555 ]  อ่าน : 105  
 
หมายเลขโทรศัพท์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตาก (ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2555) [ 10 ต.ค. 2554 ]  อ่าน : 217  
 
ข้อมูลรายรับและรายจ่ายองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดตาก [ 13 ก.ค. 2552 ]  อ่าน : 131  
 
ข้อมูลจำนวนนักเรียนที่ได้รับการถ่ายโอนจากโรงเรียนสังกัด ตชด. [ 13 ก.ค. 2552 ]  อ่าน : 99  
 
ข้อมูลชุมชนในเขตเทศบาล /ตำบล จังหวัดตาก [ 13 ก.ค. 2552 ]  อ่าน : 659  
 
หมายเลขโทรศพท์ผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก [ 13 ก.ค. 2552 ]  อ่าน : 275  
 
  (1)     2   
     
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 3 ก.ย. 2551