วัดแดนไทยพัฒนา หมู่ที่ 6 บ้านดอนไชย(บ้านไร่)
 
    จำนวนภาพ :     2  รูป
    จำนวนผู้เข้าชม :       ท่าน
วัดแดนไทยพัฒนา หมู่ที่ 6 บ้านดอนไชย(บ้านไร่)
 
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าไม้แดง
 
    จำนวนภาพ :     10  รูป
    จำนวนผู้เข้าชม :       ท่าน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าไม้แดง
 
 
สำนักสงฆ์บ้านไร่
 
    จำนวนภาพ :     2  รูป
    จำนวนผู้เข้าชม :       ท่าน
สำนักสงฆ์บ้านไร่
 
<< หน้าแรก...     50      51      52      53     (54)     55      56      57      58     ....หน้าสุดท้าย >> 141